Zarząd SONEL S.A. SA z siedzibą w Świdnicy , w
załączeniu przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej
wiadomości w 2011r, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca
2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.

[Dowiedz się więcej]