Sonel
dynamicznie rośnie
i oferuje kolejne innowacyjne mierniki

Przychody
świdnickiej spółki wzrosły w drugim kwartale o 38 proc. rdr, a
zysk netto – o 41 proc. Nowe produkty to solidny fundament na
kolejne okresy.

Sonel,
producent elektronicznych przyrządów mierniczych, zanotował w
drugim kwartale br. 11,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To
38 proc. powyżej rezultatu uzyskanego przed rokiem. Jednocześnie
wzrosła rentowność Spółki. Kwartalny zysk operacyjny skoczył o
50 proc., do 1,6 mln zł
, a zysk netto – o 41 proc., do 1,5
mln zł.


Drugi kwartał oceniamy bardzo
dobrze. Udało nam się nadrobić nieco słabszy okres pierwszych
trzech miesięcy tego roku

komentuje Krzysztof Wieczorkowski,
prezes Sonel S.A.

W
całym pierwszym półroczu Sonel zanotował 20,4 mln zł przychodów
netto ze sprzedaży przy 2,4 mln zł zysku operacyjnego i 2,3 mln zł
zysku netto. Oznacza to odpowiednio 29, 13 i 1 proc. wzrostu wobec
analogicznego okresu 2010 roku. Produkcja sprzedana mierników
wzrosła w pierwszym półroczu o 29 proc. rdr, do 13,7 mln zł, a
wartość wykonanych usług (montaż elementów elektronicznych SMT i
sprawdzanie metrologiczne mierników) – o 33 proc., do 5,9 mln zł.


Minione półrocze to okres
wzmożonego rozwoju rynków zbytu. Operowanie na wielu rynkach
sprzyja nabieraniu doświadczenia w sposobach ekspansji. W rezultacie
systematycznie rośnie nasz eksport i wciąż widać przesłanki do
wzrostu jego dynamiki
ocenia
Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonel S.A.


Spółka
w pierwszym półroczu rozpoczęła sprzedaż 7 nowych produktów,
które opracowywała w poprzednich okresach. Sonel kontynuował prace
nad 3 nowymi wyrobami, które do sprzedaży powinny trafić w
pierwszej połowie 2012 roku oraz rozpoczął prace nad 3 kolejnymi
produktami, których wdrożenie powinno nastąpić w drugiej połowie
przyszłego roku. Do końca bieżącego roku do sprzedaży
skierowanych ma zostać 6 nowych typów wyrobów oraz kilka nowych
akcesoriów oraz mają zostać uruchomione projekty co najmniej 4
nowych produktów.


Dzięki
nowoczesnym miernikom wysokiej klasy mamy solidny fundament dla
wyników kolejnych okresów. Jesteśmy przygotowani na każdy
scenariusz rozwoju sytuacji globalnej, włączając w to zapaść na
rynkach finansowych czy rozpad strefy euro, ale na dziś nie ma
realnego zagrożenia dla optymistycznego scenariusza co do naszych
zamierzeń

wyjaśnia
Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonel S.A.

W
pierwszym półroczu Sonel otrzymał blisko 1,5 mln zł dotacji ze
środków unijnych na rozwój oferty innowacyjnych mierników. W
kolejce znajdują się wnioski opiewające na około 2 mln zł.

Publikacja
wyników finansowych przez Spółkę spotkała się bardzo dobrym
przyjęciem przez inwestorów. Przed południem kurs akcji rósł o
ponad 12 proc.

[Raport półroczny]