Sonel ma za sobą rekordowy rok i nie zamierza spuszczać z tonu

Eksport pozostaje kluczowym kierunkiem rozwoju, któremu pomoże rozwinięte portfolio produktowe. Inwestycje w innowacyjne wyroby są wspierane przez dotacje UE, a dywidenda będzie wyższa niż przed rokiem.

Sonel, znany z produkcji najwyższej klasy mierników elektrycznych, wygenerował w 2011 roku 6,07 mln zł zysku netto (wzrost rok do roku o 32,4 proc.) i 6,32 mln zł zysku operacyjnego (+ 33,9 proc.) przy 47,14 mln zł przychodów (+ 31,2 proc.). To historycznie rekordowe rezultaty spółki. Akcjonariuszy mogą cieszyć też rosnące pozytywne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – 6,32 mln zł (+ 12,4 proc.) i znaczny spadek cyklu rotacji materiałów używanych do produkcji (ze 173 dni w marcu br. do 102 dni w grudniu br.).

– Wyniki za 2011 rok spełniły nasze oczekiwania. Jesteśmy zadowoleni z nich tym bardziej, że zostały osiągnięte pomimo trudnego otoczenia. W I półroczu mieliśmy bowiem duże problemy z zakupem wielu komponentów elektronicznych lub z ich wydłużoną dostawą. Pojawiły się też problemy związane z występowaniem na rynku podróbek komponentów półprzewodnikowych, co w konsekwencji powodowało konieczność wymiany i ponownego montażu niektórych elementów, a co za tym idzie znaczny wzrost kosztów. Na szczęście rynek po drugim kwartale wyraźnie się poprawił i obecnie nie obserwujemy już tych problemów w istotnej skali – komentuje Krzysztof Wieczorkowski, Prezes Zarządu Sonel SA.

Działy konstrukcyjne Sonela, które wykorzystują nowoczesny zakład zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej, już trzeci rok z kolei realizowały projekty nowych wyrobów z logo świdnickiej spółki przy udziale środków unijnych (wydatki inwestycyjne w 2011 roku to ok. 5 mln zł przy 1,46 mln zł otrzymanych dotacji).

– Pomimo sporych nakładów na obsługę administracyjną projektów rozwijanych przy wsparciu dotacji unijnych (rozmiary i skomplikowanie), oceniam te działania pozytywnie. Jeśli będziemy mieli możliwość pozyskania środków na cele rozwojowe w kolejnych latach, to również będziemy o nie aplikować – zapowiada Prezes Wieczorkowski.
Systematycznie i znacznie poszerzany asortyment produktowy stanowi dobrą bazę do ekspansji na rynkach zagranicznych. W 2011 roku eksport Sonela wzrósł o 168 proc., stając się głównym motorem wzrostu spółki.
– Na eksport stawiamy również w tym roku. Ogólnie po pierwszych miesiącach roku jesteśmy optymistycznie nastawieni wobec rezultatów finansowych możliwych do osiągnięcia w 2012 roku. Choć sytuacja makroekonomiczna w skali europejskiej wciąż nie jest stabilna, to przy braku zmian rynkowych na wielką skalę nasze perspektywy rozwoju oceniam jako bardzo obiecujące – mówi Krzysztof Wieczorkowski.

Prezes Sonela dodaje, że z zysku za 2011 rok spółka zamierza wypłacić akcjonariuszom 0,4 zł dywidendy
na akcję. Przed rokiem było to 0,33 zł. Obecny kurs akcji Sonela to około 5,5 zł, a zysk netto przypadający na akcję (EPS) osiągnięty w 2011 roku to 0,43 zł.

[Raport finansowy za 2011 rok]