Sonel po świetniej pierwszej połowie
roku zakłada, że jeżeli taki trend się utrzyma to dywidenda za
’11 będzie wyższa niż za ’10. Sonel w pierwszej połowie roku
wypracował EBITDA na poziomie 6 mln zł. Jeżeli w drugiej połowie
roku utrzymać ten poziom to spółka zakończyłaby rok z EBITDA na
poziomie 10-12 mln zł.

[Dowiedz się więcej]