Informacja o sprzedaży akcji przez osobę powiązaną.

[Dowiedz się więcej]

Informacja o kupnie akcji przez osóbe mającą dostęp do informacji poufnych.

[Dowiedz się więcej]