Gościem w studiu TVN CNBC był prezes
Sonel S.A. Krzysztof Wieczorkowski. Sonel jest producentem aparatury
do pomiarów elektrycznych, a że jest ich eksporterem, to wysoki
kurs euro działa na korzyść spółki.

Odnośnie do komentowania wyników i
najbliższej przyszłości prezes Wieczorkowski mówi, że dla
czterech kwartałów wstecz liczonych do września br. zysk netto
jest wyraźnie lepszy niż dla poprzedniego analogicznie liczonego
okresu. Sytuacja w branży Sonela jeszcze nie poddała się
kryzysowi, co w kolejnych okresach pozwoli uzyskać równie
zadowalający wynik.

Co z dywidendą od Sonela? Prezes
zaznacza, że wszystkie duże inwestycje, jakie były planowane,
zostały zakończone w ubiegłych latach i jedyne na co spółka
obecnie ponosi nakłady to prace badawczo rozwojowe, które są
wspomagane grantami unijnymi i amortyzacją. W związku z tym, jak
prezes zaznacza, cały zysk netto to nadwyżka finansowa, którą
można przeznaczyć na dywidendę.