Czas:
9 września 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie wyników
finansowych za I półrocze 2011 r. oraz przedstawienie perspektyw
Spółki na kolejne okresy

Goście:
5 dziennikarzy, 4 analityków

Sonel
zarabia coraz więcej, więc wzrośnie też dywidenda

Sonel,
należący do grona liczących się w świecie producentów
przyrządów do pomiarów elektrycznych, wykazał w I półroczu br.
20,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To o 28,7 proc. więcej
niż przed rokiem.


To zasługa unikalności naszych produktów, które spotykają się z
dużym zainteresowaniem za granicą. O ile dynamika sprzedaży w
kraju to 8 proc., o tyle eksport rośnie nam w tempie 70 proc. To
bardzo dobra wiadomość dla akcjonariuszy także z tego względu, że
posiadamy mocno zdywersyfikowaną geograficznie sprzedaż, co
stabilizuje naszą sprzedaż. Jest to z pewnością element budujący
silne fundamenty naszej działalności –
powiedział
Krzysztof
Wieczorkowski
,
Prezes Zarządu Sonel S.A.

Jednocześnie
Sonel nie ma potrzeby korzystania z rynkowych instrumentów hedgingu
walutowego.


Ogólnie przychody w dewizach pokrywają wydatki dewizowe na
komponenty do produkcji. Nie posiadamy więc otwartej pozycji
walutowej o istotnej wielkości. Udaje nam się z powodzeniem
stosować hedging naturalny –
wyjaśnił
Krzysztof
Wieczorkowski
,
Prezes Zarządu Sonel S.A.

Dynamicznie
rosnące przychody przełożyły się na 2,3 mln zł zysku netto
(wzrost o 1,1 proc. rdr).


Poprzez rozwój wielu nowych
produktów w poprzednich okresach, notujemy obecnie w księgach
wysoką amortyzację. To wyraźnie obniża księgowo nasz zysk netto,
co potrwa jeszcze około półtora roku. Warto jednak spojrzeć na
zysk z poziomu EBITDA, który pokazuje, ile tak naprawdę zarabiamy z
działalności operacyjnej

podkreślił
Krzysztof
Wieczorkowski
,
Prezes Zarządu Sonel S.A.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/sonel2.JPG

Prezes
dodał, że EBITDA mocno rośnie (ponad 6 mln zł w I półroczu,
wzrost o połowę rdr), a gdyby dotychczasowe trendy utrzymały się,
to w zasięgu Spółki jest osiągnięcie 10- 12 mln zł zysku EBITDA
w 2011 roku.


Po okresie wzmożonych
inwestycji odcinamy już kupony. Dlatego rosnące zyski będą
przekładały się na rosnącą dywidendę. To kolejny atut
inwestycji w nasze akcje

powiedział
Krzysztof
Wieczorkowski
,
Prezes Zarządu Sonel S.A.

Z
zysku za 2010 rok Sonel wypłacił 0,33 zł na akcję (wypłata
nastąpiła 6 czerwca). Obecny kurs akcji Spółki wynosi około 4,6
zł.
Patrząc
na pełne okresy 12-miesięczne, roczna sprzedaż Spółki na koniec
czerwca br. przekroczyła 40 mln zł (+31,8 proc. rdr), a zysk netto
– 4,6 mln zł (+4,4 proc. rdr). Jeśli podobne wyniki Sonel
wypracowałby w całym 2011 roku, to do ewentualnego podziału między
akcjonariuszy byłoby znów – nawet biorąc pod uwagę podwyższoną
przejściowo amortyzację – ponad 0,3 zł na akcję (stopa dywidendy
około 7 proc.).

Szczegółowa
prezentacja z konferencji

[link]


Informacja
rynkowa po publikacji wyników za I półrocze

[link]


Raport
okresowy Sonel S.A. za I półrocze 2011 r.

[link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/sonel3.JPG