Sonel: zwiększamy udział w rynku

Przychody Sonela, czołowego
producenta przyrządów do pomiarów elektrycznych, wzrosły w I kwartale o
18 proc. Spółce udaje się więc zdobywać rynkowe udziały.

Z
opublikowanego dziś raportu kwartalnego Sonela wynika, że spółka
wypracowała w okresie styczeń-marzec 0,8 mln zł zysku netto i 0,83 mln
zł zysku operacyjnego przy 8,7 mln zł przychodów. Przychody wzrosły więc
w porównaniu do I kwartału 2010 r. o 18 proc.

– Musimy budować udział w rynku, czego przejawem jest wielkość
sprzedaży. Dlatego cieszy nas wzrost przychodów, który w całym roku
powinien przekroczyć 20 proc. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na
sprzedaż eksportową, której wartość wzrosła w minionym kwartale o 88
proc. rok do roku. Eksport stanowi już jedną trzecią naszych przychodów i
będzie siłą napędową spółki w całym roku. Dlatego z optymizmem patrzymy
w przyszłość, a bieżący rok powinniśmy zakończyć dobrym wynikiem – mówi
Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonel S.A.

Pomimo wzrostu
przychodów, wynik finansowy spadł. Zysk netto obniżył się rok do roku o
34 proc., a zysk operacyjny – o 23 proc. Jakie były przyczyny tego stanu
rzeczy i czy jest to tylko sytuacja przejściowa?

– Realizujemy
wiele nowych projektów, które na początku są kosztowne. Wdrożenia
zawsze są droższe niż seryjna produkcja. Dlatego w kolejnych kwartałach
koszty powinny być już niższe. Dodatkowo w 2010 r. pozytywnie
na wynik netto wpłynęły rozwiązane rezerwy na różnice kursowe oraz
zawiązywanie rezerw na koszty zarządzania dopiero od drugiej połowy
roku, m.in. z powodu uchwalenia w maju regulaminu premiowania zarządu. W
całym obecnym roku poziom kosztów zarządzania będzie podobny (około 3,1
mln zł), ale koszty te rozkładają się już równomiernie na wszystkie
miesiące. Nie powinno więc wprost porównywać się naszej rentowności z I
kwartału 2010 r. do tej z I kwartału 2011 r. – tłumaczy prezes
Wieczorkowski.