Raport bieżący z plikiem 16/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu sporządzone na podstawie art. 90g ustawy o ofercie, przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki, Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. (wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego Sprawozdania), które będzie przedmiotem uchwały zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl