Raport bieżący z plikiem 6/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Spółka Makarony Polskie SA w oparciu o art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, czyniąc jednocześnie zadość Zasadom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, podaje do wiadomości publicznej Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok.

 

Dokument został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 5 z dnia 24 maja 2024 roku i zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2023.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl