Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 27 lutego 2012 r. członek Rady
Nadzorczej Apator SA dokonał sprzedaży 20.000 akcji na okaziciela spółki
Apator SA. Cena sprzedaży wyniosła 22,00 zł za jedną akcję.