Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 26 września 2011 r. otrzymał
informację od Członka Rady Nadzorczej Apator SA o sprzedaży przez niego
20.000 akcji na okaziciela spółki Apator SA. Sprzedaż miała miejsce w
dniu 23 września 2011 r. Cena sprzedaży wyniosła 18,00 zł za jedną
akcję.