Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. otrzymał
informację od Członka Rady Nadzorczej Apator SA o sprzedaży przez niego
łącznie 30.000 akcji na okaziciela spółki Apator SA. Sprzedaż miała
miejsce w dniach 13-14 czerwca 2011 r. Średnia cena sprzedaży wyniosła
19,17 zł za 1 akcję.