Raport bieżący z plikiem 16/2022

 

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Alumetal S.A., działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.) („Ustawa”), przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A. („Spółka”) ogłoszonego 29 kwietnia 2022 r. przez Hydro Aluminium AS na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2114, z późn.zm.).

 

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania wraz z opinią Grant Thornton w zakresie wartości godziwej akcji spółki Alumetal S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl