Czas:
9 listopada 2011 r.

Miejsce:
Warszawa

Temat:
Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za III kwartał 2011
roku oraz perspektyw spółki i branży na kolejne okresy

Goście:
14 analityków, 4 dziennikarzy

Strategia
Elektrotimu przynosi sowite zyski,
a dywidenda nie wyklucza
buy-backu

Rezultaty
finansowe za 9 miesięcy 2011 roku potwierdzają wcześniejsze
zapowiedzi o rekordowym roku Elektrotimu. Przyszły rok ma być
równie udany. Wycena na GPW zdaje się tego nie widzieć.

O
69 proc., do 48,7 mln zł, wzrosły w trzecim kwartale rok do roku
przychody Grupy Kapitałowej Elektrotim. Zysk operacyjny skoczył o
25 proc., do ponad 3 mln zł, a zysk netto – o 14 proc., do 2,4 mln
zł. Od początku roku Elektrotim zarobił już na czysto na poziomie
skonsolidowanym 4,3 mln zł przy ponad 5,2 mln zł zysku operacyjnego
i 123,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. To odpowiednio w
porównaniu do wyników zanotowanych przed rokiem 63, 184 i 77 proc.
więcej. Zgodnie z zapowiedziami Spółki po publikacji
wcześniejszych raportów, rok 2011 ma być najlepszym rokiem pod
względem wyników w dotychczasowej historii. Elektrotim podtrzymuje
plany.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/2(1).jpg


Procentują rozważne budowanie portfela zamówień, z dbałością o
marże i nie uleganie emocjom podczas zawirowań rynkowych. Bardzo
uważnie wydajemy również pieniądze, dzięki czemu nasze akwizycje
są udane. W porównaniu z rokiem 2010 nasze dokonania w tym roku są
realnie jeszcze lepsze ze względu na zmiany w polityce
rachunkowości, na bardziej restrykcyjne. Nawet jednak po tych
zmianach, rok 2011 będzie dla nas rekordowy

powiedział zebranym Andrzej Diakun, Prezes Zarządu Elektrotim S.A.

Rekordowy
jest też portfel zamówień Grupy Elektrotim, który ma wartość
170-180 mln zł opiewał na 182,5 mln zł wobec około 110 mln zł
rok wcześniej. Według najnowszych danych z dnia 1 października,
Elektrotim S.A. ma w portfelu kontrakty warte 131,4 mln zł,
Procom-System – 22,5 mln zł, Elektromont-Beta – 5,9 mln zł, a
Mawilux – 17,1 mln zł.


Statystycznie 60-70 proc. zamówień realizujemy w trakcie 6
miesięcy. Na tej podstawie analitycy mogliby oszacować naszą
sprzedaż w 2011 roku na poziomie 160-190 mln zł. Przyszły rok
będzie nie najlepszy dla branży, szczególnie w segmencie
budownictwa kubaturowego. Grupa Elektrotimu wykracza jednak ze swoją
działalnością daleko dalej. Dzięki temu zamierzamy powtórzyć w
przyszłym roku wyniki tegoroczne

podkreślił
Prezes Diakun.


/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/3(1).jpg

Prezes
Andrzej Diakun dodał, że perspektywy segmentów budownictwa, na
których Elektrotim opiera swoją działalność, są bardzo dobre.
Chodzi m.in. o sieci elektroenergetyczne, projekty telekomunikacyjne,
inwestycje w wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, a także
budowę lotnisk i lądowisk. Elektrotim dysponuje również około 40
mln zł wolnej gotówki.


W
pięć lat obecności na giełdzie wypłaciliśmy już 3,7 zł
dywidendy na akcję [45 proc. obecnego kursu], a w kolejnych latach
zamierzamy wypłacać jako dywidendę 5-10 proc. kapitalizacji
spółki. Jesteśmy wiarygodni i przewidywalni. Rozważamy również
uruchomienie programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, aby
zniechęcić ewentualnych spekulantów do zaniżania notowań,
korzystając z niedużej płynności akcji

powiedział
uczestnikom spotkania Andrzej Diakun.

Szczegółowa
prezentacja z konferencji [link]

Raport
okresowy Elektrotim S.A. za III kwartał 2011 r. [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/4(1).jpg