Raport bieżący 18/2024

Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że skonsolidowane przychody w czerwcu 2024 r. wyniosły 104,4 mln zł wobec 105,5 mln zł w czerwcu 2023 r., co oznacza spadek o 1,0% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres trzech miesięcy od kwietnia do czerwca 2024 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 288,9 mln zł wobec 290,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza spadek o 0,7% rdr.

 

W czerwcu Spółka kontynuowała wzrost przychodów w większości segmentów sprzedażowych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, negatywny wpływ na dynamikę sprzedaży Spółki miał spadek przychodów w segmencie OZE związany przede wszystkim z utrzymującymi się niskimi cenami modułów fotowoltaicznych na światowym rynku. W ujęciu ilościowym Spółka odnotowała dalszy wzrost sprzedaży tych urządzeń.

 

Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wartości prezentowane w raportach okresowych.