Raport bieżący 15/2024

Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje, że skonsolidowane przychody w maju 2024 r. wyniosły 97,4 mln zł wobec 98,8 mln zł w maju 2023 r., co oznacza spadek o 1,4% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres dwóch miesięcy od kwietnia do maja 2024 r.) skonsolidowane przychody wyniosły 184,5 mln zł wobec 185,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza spadek o 0,7% rdr.

 

W maju Spółka odnotowała wzrost przychodów w większości segmentów sprzedażowych, w warunkach niekorzystnego z perspektywy sprzedaży układu dni wolnych od pracy względem maja 2023 r. Wpływ na wartość i dynamikę przychodów w dalszym ciągu miała niższa rdr wartość sprzedaży w segmencie OZE związana ze spadkiem hurtowych cen modułów fotowoltaicznych na światowym rynku. W ujęciu ilościowym w segmencie OZE Spółka odnotowała dalszy wzrost sprzedaży.

 

Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wartości prezentowane w raportach okresowych.