Raport bieżący 1/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w czwartym kwartale 2021 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 278,5 mln zł, wobec 652,2 mln zł w IV kw. 2020 r. oraz 361,7 mln zł w III kw. 2021 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: 5,3 mln zł, wobec 405,4 mln zł w IV kw. 2020 r. oraz 58,0 mln zł w III kw. 2021 r;

3) skonsolidowana strata netto: 7,7 mln zł, wobec 348,6 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r. oraz 39,5 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 530,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport roczny Grupy Emitenta za 2021 r. jest w trakcie przygotowywania.