Raport bieżący 4/2024

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w czwartym kwartale 2023 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

 

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 116,7 mln zł, wobec 117,5 mln zł w IV kw. 2022 r. oraz 118,1 mln zł w III kw. 2023 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: -20,8 mln zł, wobec -165,9 mln zł w IV kw. 2022 r. oraz -1,4 mln zł w III kw. 2023 r.;

3) skonsolidowany zysk netto: 9,9 mln zł, wobec 206,8 mln zł straty netto w IV kw. 2022 r. oraz 20,1 mln zł straty netto w III kw. 2023 r.

 

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 326,9 mln zł gotówki oraz innych płynnych aktywów finansowych.

 

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy, ale według wiedzy Emitenta uwzględniają wszystkie istotne odpisy wartości aktywów. Zarząd Emitenta wskazuje, że trwają prace nad sporządzeniem oraz badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023. Przekazanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2023 rok zaplanowane jest na 29 kwietnia 2024 roku.