Raport bieżący 26/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w drugim kwartale 2022 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 146 mln zł, wobec 535,7 mln zł w II kw. 2021 r. oraz 136,8 mln zł w I kw. 2022 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. – 12,2 mln zł (wartość ujemna), wobec 118,4 mln zł w II kw. 2021 r. oraz 16,6 mln zł w I kw. 2022 r;

3) skonsolidowana strata netto: ok. – 5 mln zł, wobec 113,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r. oraz 7,6 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 417,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. jest w trakcie przygotowywania.