Raport bieżący 26/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w drugim kwartale 2023 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 121,5 mln zł, wobec 149,2 mln zł w II kw. 2022 r. oraz 112,8 mln zł w I kw. 2023 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: -17,6 mln zł, wobec -14,3 mln zł w II kw. 2022 r. oraz -25,1 mln zł w I kw. 2023 r.;

3) skonsolidowany zysk netto: 8,5 mln zł, wobec 9,8 mln zł straty netto w II kw. 2022 r. oraz 18,0 mln zł straty netto w I kw. 2023 r.

 

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 412,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

 

Istotny wpływ na wynik netto Grupy Emitenta za II kwartał 2023 r. miały niezrealizowane, dodatnie różnice kursowe, wynikające z wyceny pożyczek udzielonych Emitentowi przez spółki Grupy.

 

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za drugi kwartał 2023 r. jest w trakcie przygotowywania.