Raport bieżący 12/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 140,2 mln zł, wobec 551,6 mln zł w I kw. 2021 r. oraz 278,3 mln zł w IV kw. 2021 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: 18,7 mln zł, wobec 301,6 mln zł w I kw. 2021 r. oraz 4,7 mln zł w IV kw. 2021 r;

3) skonsolidowany zysk netto: 8,2 mln zł, wobec 286,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. oraz 4,9 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r.

Na dzień 31 marca 2022 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 516,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za pierwszy kwartał 2022 r. jest w trakcie przygotowywania.