Raport bieżący 15/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 113,0 mln zł, wobec 136,8 mln zł w I kw. 2022 r. oraz 117,5 mln zł w IV kw. 2022 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: -17,8 mln zł, wobec 16,6 mln zł w I kw. 2022 r. oraz -165,9 mln zł w IV kw. 2022 r.;

3) skonsolidowana strata netto: 14,6 mln zł, wobec 7,6 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r. oraz 206,8 mln zł straty netto w IV kw. 2022 r.

Na dzień 31 marca 2023 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 403,8 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za pierwszy kwartał 2023 r. jest w trakcie przygotowywania.