Raport bieżący 11/2024

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w pierwszym kwartale 2024 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

 

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 130,9 mln zł, wobec 112,8 mln zł w I kw. 2023 r. oraz 116,7 mln zł w IV kw. 2023 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: -4,2 mln zł, wobec -25,1 mln zł w I kw. 2023 r. oraz -20,8 mln zł w IV kw. 2023 r;

3) skonsolidowany zysk netto: 10,8 mln zł, wobec 18,0 mln zł straty netto w I kw. 2023 r. oraz 6,7 mln zł zysku netto w IV kw. 2023 r.

 

Na dzień 31 marca 2024 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 351,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

 

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za I kw. 2024 r. jest w trakcie przygotowywania.