Raport bieżący 46/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w trzecim kwartale 2021 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 361,8 mln zł, wobec 603,9 mln zł w III kw. 2020 r. oraz 535,7 mln zł w II kw. 2021 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: 49 mln zł, wobec 390,9 mln zł w III kw. 2020 r. oraz 118,4 mln zł w II kw. 2021 r;

3) skonsolidowany zysk netto: 36,3 mln zł, wobec 355,8 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r. oraz 113,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 r.

Na dzień 30 września 2021 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 499,5 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za trzeci kwartał 2021 r. jest w trakcie przygotowywania.