Raport bieżący 39/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w trzecim kwartale 2022 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 138,2 mln zł, wobec 361,7 mln zł w III kw. 2021 r. oraz 149,2 mln zł w II kw. 2022 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 8,5 mln zł, wobec 58,0 mln zł w III kw. 2021 r. oraz -14,3 mln zł (wartość ujemna) w II kw. 2022 r.;

3) skonsolidowany zysk netto: 18,4 mln zł, wobec 39,5 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r. oraz 9,8 mln zł straty netto w II kw. 2022 r.

Szacunkowa wstępna wartość EBITDA uwzględnia rozliczenie zaliczki od kontrahenta, które zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie ok. 21,3 mln zł.

Na dzień 30 września 2022 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 437,5 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za trzeci kwartał 2022 r. jest w trakcie przygotowywania.