Raport bieżący 36/2023

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta szacuje, że w trzecim kwartale 2023 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

 

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 118,1 mln zł, wobec 138,9 mln zł w III kw. 2022 r. oraz 121,5 mln zł w II kw. 2023 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: -1,4 mln zł, wobec 8,0 mln zł w III kw. 2022 r. oraz -17,6 mln zł w II kw. 2023 r.;

3) skonsolidowana strata netto: 20,1 mln zł, wobec 18,2 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r. oraz 8,5 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r. Emitent zwraca uwagę na zaburzenia porównywalności wyników na poziomie netto ze względu na różnice kursowe.

 

Na dzień 30 września 2023 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 356,3 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych, a zmiana wartości w trakcie III kw. 2023 r. wynikała przede wszystkim ze wzrostu kapitału pracującego, pokrycia bieżących wyników finansowych oraz inwestycji związanych z działalnością deweloperską w ramach powołanej w tym celu spółki zależnej Mercator Estates sp. z o.o.

 

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy.

 

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za trzeci kwartał 2023 r. jest w trakcie przygotowywania, a jego publikacja planowana jest na dzień 29 listopada br.