Technologiczny MedApp wnioskuje o wprowadzenie do obrotu giełdowego 209 mln akcji

MedApp, innowacyjna spółka z branży zaawansowanych technologii medycznych (SaMD – software as a medical device), wybrał w ostatnich tygodniach Haitong Bank jako wyłącznego doradcę i podmiot przeprowadzający transakcje pozyskania finansowania zewnętrznego. W związku z wcześniejszą decyzją Zarządu o zawieszeniu procedowania prospektu emisyjnego spółka dopełnia jednak formalności co do zapewnienia płynności wszystkich swoich akcji.

– Po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych, w związku z obserwowaną niestabilnością rynku kapitałowego, zawiesiliśmy procedowanie prospektu emisyjnego w Warszawie i zamierzamy wykorzystać istotne zainteresowanie Grupą MedApp wśród zagranicznych inwestorów. Jednocześnie jednak pamiętamy o akcjonariuszach, którzy umożliwili spółce dojście do obecnego poziomu rozwoju i których przekonanie o międzynarodowym sukcesie Grupy MedApp właśnie się materializuje. Dlatego zamierzamy doprowadzić do zrównania płynności wszystkich akcji spółki – mówi Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp S.A. 

MedApp złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie do obrotu blisko 209 mln akcji serii D, E, F i G, które dotychczas pozostawały poza rynkiem giełdowym. To 83,5% ze wszystkich 250 mln akcji, na jakie dzieli się kapitał spółki.

Intencją spółki było całościowe uregulowanie dopuszczenia wszystkich akcji do obrotu giełdowego w ramach postępowania prospektowego. Zmiana koncepcji co do źródła pozyskania finansowania zewnętrznego na przyspieszenie globalnej ekspansji sprzedażowej nie powinna mieć jednak wpływu na tę kwestiępodkreśla Krzysztof Mędrala, Prezes Zarządu MedApp S.A. 

MedApp konsekwentnie wykorzystuje międzynarodowy potencjał sprzedażowy swoich rozwiązań wizualizacji holograficznej 3D oraz technologii medycyny cyfrowej. Firma intensywnie rozwijała się w ostatnim czasie w oparciu o bieżące przepływy finansowe, w efekcie czego nie tylko wchodzi na nowe rynki i powiększa portfolio produktowe, ale również dynamicznie zwiększa bieżące wyniki finansowe – w roku 2021 MedApp podwoił przychody i zyski. Dodatkowe finansowanie, za które odpowiedzialny jest globalny Haitong Bank, ma przyspieszyć rozwój spółki i wzrost skali jej działania.

 

Ekspansja geograficzna i rozwój portfolio produktowego

Od roku 2021 MedApp podpisuje zagraniczne umowy dystrybucyjne (pierwsze na rynkach Wielkiej Brytanii, Francji i Luksemburga) oraz poszerza kanały sprzedaży w Polsce. Praca nad umowami dystrybucyjnymi z kolejnymi partnerami zaowocowała również wejściem na rynek brazylijski. W marcu 2022 roku MedApp rozpoczął proces rejestracji pierwszej zagranicznej spółki, która będzie odpowiedzialna za rozwój biznesu na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. MedApp S.A.  współpracując z Parexel przygotowuje się do złożenia wniosku o certyfikację rozwiązania CarnaLife Holo w amerykańskim urzędzie FDA, co jest niezbędnym warunkiem wejścia na największy rynek medyczny na świecie, jakim są Stany Zjednoczone.

MedApp rozwija funkcjonalność rozwiązań opartych na wizualizacji holograficznej 3D (CarnaLife Holo)  oraz platformy medycyny cyfrowej CarnaLife System. Inicjatywy rozwijające portfolio produktowe zaowocowały w bieżącym kwartale uzyskaniem dotacji ze środków unijnych na stworzenie narzędzia do nawigacji dla lekarzy (CarnaLife Holo MedNav) oraz podpisaniem umowy z siecią Helimed Diagnostic Imaging na stworzenie oprogramowania typu Radiology Information System (RIS), które będzie służyło do przechowywania i zarządzania obrazowymi danymi medycznymi i docelowo będzie zintegrowane z platformą CarnaLife System.

MedApp to innowacyjna spółka technologiczna, dlatego w naturalny sposób jej potencjał zwiększa docenianie technologii przez niezależnych ekspertów. Obok wielu wyróżnień, w październiku zeszłego roku Google wybrał MedApp do swojego programu akceleracyjnego jako jeden z piętnastu najlepszych startupów medtech w Europie. Z kolei w lutym br. MedApp wygrał konkurs OVHcloud dla podmiotów medtech.

 

MedApp to giełdowa spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D.  Kluczowe produkty, skalowalne globalnie, to: CarnaLife Holo, CarnaLife System, HoloComm i Cyfrowa Przychodnia. Spółkę wspiera Rada Naukowa, składająca się z uznanych specjalistów z obszaru innowacji medycznych. MedApp współpracuje również z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny, takimi jak Google, Microsoft, GE Healthcare, zapewniając swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację danych.

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem. CarnaLife Holo obecne jest w 21 ośrodkach medycznych w Polsce i na świecie, zostało wykorzystane w blisko 200 procedurach medycznych różnych specjalizacji.

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez ponad 20 zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów AI i analizy Big Data. System został wdrożony w 23 placówkach medycznych. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych.

HoloComm jest rozwiązaniem do zdalnej, trójwymiarowej prezentacji produktów i danych przy użyciu okularów Microsoft HoloLens 2.  Oprogramowanie znajduje zastosowanie w przemyśle, medycynie i edukacji.

Spółka dynamicznie rozwija działalności biznesową, notując w okresie trzech kwartałów 2021 roku wielokrotnie wyższe rezultaty w ujęciu rok do roku. Akcje MedApp S.A. notowane są na rynku NewConnect w Warszawie oraz na Börse Frankfurt. Więcej informacji o firmie i rozwijanych przez nią innowacjach dostępnych jest na www.medapp.pl oraz LinkedIn.

 

Zachęcamy również do obejrzenia nagrań wideo:

webinar z CEO Krzysztofem Mędralą – GPW Innovation Day 2021

Operacja Hologram / „W głowie się nie mieści by Chajzer&Kawęcki”