W
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
w którym Zarząd City Interactive S.A. podał, iż do dnia 20 maja 2011
roku przekaże informację nt. daty premiery wydania gry „Sniper Ghost
Warrior” na platformę Sony PlayStation®3 na terytorium Japonii, Zarząd
Emitenta niniejszym informuje, iż ze względu na zaistnienie
okoliczności i czynników niezależnych od Emitenta (sytuacja
przedsiębiorstw w dotkniętej katastrofą Japonii) premiera wydania gry
„Sniper Ghost Warrior” na platformę Sony PlayStation®3 na terytorium
Japoni nastąpi 21 lipca 2011 roku.