Komunikat KDPW SA o rejestracji akcji serii E

Raport bieżący 16/2012

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 11.06 2012r otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, zgodnie z którym KDPW informuje, iż w dniu 13.06.2012r w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja następujących papierów wartościowych:

Emitent: TIM SA

Kod ISIN: PLTIM0000016

Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 409.200 akcji

Uchwała Zarządu KDPW SA: Nr 411/12 z dnia 06.06.2012 oraz nr 155/09 z dnia 28.04.2009r .