Na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki
TIM zostanie przegłosowana uchwała o skupie akcji własnych w celu ich
umorzenia. Spółka chce odkupić maksymalnie 2,22 mln akcji, co stanowi 10%
kapitału spółki. Na ten cel chce przeznaczyć

ponad 13,54mln zł, czyli cały zysk netto wypracowany w
2011 r. Pieniądze w całości będą pochodziły z kapitału rezerwowego spółki.
Podjęcie przez akcjonariuszy uchwały o skupie akcji własnych umożliwi TIM-owi
zarówno ogłoszenie wezwania na akcje, jak również zakup w transakcjach
sesyjnych. TIM zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów rynkowych
i wyklucza skupowanie akcji w transakcjach pakietowych, poza rynkiem
regulowanym i w ofertach skierowanych nie do wszystkich akcjonariuszy.
Jednocześnie spółkę obowiązują ogólne zasady prowadzenia skupu, jak maksymalnie
25% dziennego obrotu czy cena zakupu, która nie może przekroczyć ceny
ostatniego niezależnego obrotu. Buy-back
ma zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2014 r., a cena płacona przez TIM za
akcję ma być wyższa niż 1 zł i nie wyższa niż 5,8 zł.

[Dowiedz się więcej]