Trigon Trading Numbers – TIM – prognozy Q2’12

Spodziewamy się słabych wyników TIM-u za II kwartał…