Pomimo bardzo dobrej sytuacji finansowej, analitycy DM Trigon uznali za stosowną zmianę rekomendacji w stosunku do akcji spółki TIM.

W najnowszym raporcie analitycznym Michał Sztabler z DM Trigon wydał zalecenie „sprzedaj”, wyznaczając cenę docelową na 7,4 zł, 15 proc. poniżej notowań z dnia wydania rekomendacji. W swoim raporcie analitycy DM Trigon podkreślają, że sytuacja finansowa spółki TIM jest dobra (pozytywny CF operacyjny, wysoki poziom gotówki netto,
polityka dywidendowa), natomiast jej akcje wyceniane były z dużą premią do rynku.

więcej