TIM, krajowy lider dystrybucji elektrotechniki, wdrożył bazę
pod nowe systemy dziedzinowe,
pozwalające na pełne rozwinięcie potencjału Grupy, w tym po przejęciu
największego sklepu internetowego w branży – Narzedzia.pl. Chodzi o nowoczesny
MS BizTalk, który ma zastąpić poprzedni wysłużony system. System stanie się
fundamentem do wyspecjalizowanych systemów dziedzinowych, optymalizujących
działania operacyjne Grupy. Nowy system jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój
spółki i wyjście poza możliwości poprzedniej platformy. MS BizTalk umożliwia
dalszy rozwój i większą elastyczność przy wdrażaniu coraz bardziej
wyspecjalizowanych aplikacji. To dobra wiadomość dla akcjonariuszy, którzy mogą
z jednej strony liczyć na efektywniejszą działalność operacyjną, a z drugiej
strony – na dynamiczny rozwój całej Grupy.

[Dowiedz się więcej]