Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w
dniach 07- 09 maja 2012r TIM S.A. nabyła 60.640 akcji ROTOPINO.PL SA
po średniej cenie 2, 70 zł za jedną akcję, w tym:

– w dniu 07 maja 2012r TIM SA nabyła 40.000 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2, 70 za jedną akcję,

– w dniu 08 maja 2012r TIM SA nabyła 17.060 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2, 72 za jedną akcję,

– w dniu 09 maja 2012r TIM SA nabyła 3.580 akcji ROTOPINO.PL SA po średniej cenie 2,75 za jedną akcję.

W następstwie ww. transakcji, wg stanu na dzień zawiadomienia liczba
posiadanych przez TIM S.A. akcji ROTOPINO.PL SA wyniosła 5.410.640
akcji, co stanowi 54,1 % kapitału zakładowego ROTOPINO.PL SA,
dających prawo do 5.410.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL
S.A., co stanowi udział w wysokości 54,1 % w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA.

Przed transakcją TIM S.A. posiadała 5.350.000 akcji ROTOPINO.PL S.A.,
co stanowi 53,5 % kapitału zakładowego, dających prawo do
5.350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA , co stanowi
udział w wysokości 53,5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu ROTOPINO.PL SA.