W wywiadzie z prezesem TIM-u
Krzysztofem Foltą głównym tematem jest przejęcie spółki
Marketeo.com przez wrocławskiego dystrybutora wyrobów
elektrotechnicznych. Prezes zaznacza, że akwizycja jest inwestycją
długoterminową o bardzo dużym potencjale.

Pojawiło się oczywiste pytanie – po
co TIM-owi Marketeo.com? Prezes powiedział, że TIM od dawna stara
się uniezależnić od zmiennego sektora budowlanego. Dzięki
należącemu do Marketeo.com portalowi Narzedzia.pl, liderowi w
Polsce, otwiera się przed spółka zupełnie nowy rynek.

Prezes w dalszej części wywiadu
tłumaczy zabezpieczenia należności TIM-u i dobór klientów, co
pozwala skutecznie unikać strat związanych z ich niewypłacalnością.
Prezes Folta mówi równeiż o prognozach dla rynku.

[Dowiedz się więcej z TVN CNBS]