W rozmowie w studiu TVN CNBC prezes PZ
Cormay, Tomasz Tuora, omówił sytuację na rynku i w spółce. Na
początku prezes powiedział o postępach przy kolejnej akwizycji,
tym razem dotyczącej amerykańskiej spółki. Prezes Tuora
zaznaczył, że nie chce się spieszyć z formalnościami, aby
zakończyć akwizycję do końca roku, więc ostateczne podpisanie
umowy ma nastąpić po dopięciu wszystkiego na ostatni guzik w
styczniu 2012 roku. Amerykańska spółka, oprócz rozwiniętej sieci
sprzedaży, prowadzi również działalność produkcyjną,
komplementarną do działalności Cormaya.

Plan rozwojowy amerykańskiej spółki
ma polegać na uzupełnieniu palety produktowej odczynników i
technologii do biochemii. Dzięki temu dojdzie do umocnienia pozycji
na największym światowym rynku diagnostyki medycznej, jakim jest
Ameryka Północna.

Kolejnym tematem był przygotowywany
przez spółkę innowacyjny, prosty w obsłudze analizator krwi. To
sprzęt dedykowany głównie do gabinetów lekarskich oraz do
prywatnego użytku, czyli do najszybciej rozwijających się gałęzi
branży i zapewniających obecnie najwyższe marże. Pierwsze
pieniądze z analizatora powinny wpłynąć do spółki w 2013 roku.

W przyszłym roku Grupa PZ Cormay
zamierza wyraźnie wzmocnić swoją pozycję na rynku chińskim,
obecnie najszybciej rozwijającym się. Będzie to wymagało
zwiększenia liczby pracowników i ogólnego rozwoju siatki sprzedaży
w Chinach, ale jednocześnie przyniesie dużą dynamikę wzrostu.

[Dowiedz się więcej z TVN CNBC]