Zarząd SONEL S.A. powziął w dniu 02.08.2011r.
informację o następujących transakcjach osób powiązanych: Osoba mająca
dostęp do informacji poufnych kupiła w dniu 17.05.2011r. 200 sztuk
akcji SONEL S.A. po średniej cenie 5,21 zł. Osoba zobowiązana nie
wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami
Finansowymi