Udała się obrona długoterminowej linii trendu poprowadzonej od stycznie 2009 roku. Efektem takiego zachowania jest ponad 7% wzrost podczas dzisiejszej sesji, który doprowadził kurs do oporu na poziomie 14,00. Opór ten początkowo pełnił rolę wsparcia utrzymując i broniąc kurs przed spadkami od kwietnia tego roku. Biorąc pod uwagę ważność tego poziomu jest to obecnie kluczowa bariera jeżeli popyt chce myśleć o możliwości kontynuowania trendu wzrostowego. Udane wybicie pozwoli na dalsze wzrosty w okolice 16,00 gdzie znajduje się górne ograniczenia poprzedniej formacja trójkąta zniżkującego.

[Dowiedz się więcej z portalu FXone]