Raport bieżący z plikiem 3/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2024 roku.

Do głosowanych uchwał nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Treść niepodjętych uchwał wraz z informacją o liczbie oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl