Raport bieżący z plikiem 1/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Fabrity Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. („Zgromadzenie”), podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2024 roku w Warszawie.

 

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl