Raport bieżący z plikiem 16/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 18 czerwca 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl