Raport bieżący z plikiem 10/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2024 roku, w tym treść upoważnienia dla zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl