Raport bieżący z plikiem 18/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej “Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych i oraz uchwały niepodjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 roku – w załączniku do niniejszego raportu.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 29.406.050 akcji, stanowiących 65,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 33.300.050 głosów, stanowiących 68,33% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

1) Pan Łukasz Fojt, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 11.905.113 głosów, stanowiących 35,75% na Walnym Zgromadzeniu oraz 24,43% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) Pan Wojciech Wika-Czarnowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 9.338.016 głosów, stanowiących 28,04% na Walnym Zgromadzeniu oraz 19,16% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3) Nationale Nederlanden OFE wraz z Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, posiadające łącznie na Walnym Zgromadzeniu 5.359.000 głosów, stanowiących 16,09% na Walnym Zgromadzeniu oraz 11,00% ogólnej liczby głosów w Spółce;

4) Pan Wojciech Ziółkowski, posiadający na Walnym Zgromadzeniu 6.321.910 głosów, stanowiących 18,98% na Walnym Zgromadzeniu oraz 12,97% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl