Zarząd ADVADIS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advadis S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2011 roku.

Treść_projektów_uchwał_WZA_27_lipca_2011.pdf