Zarząd City Interactive S.A. przekazuje w załączeniu
treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki City Interactive S.A., które odbyło się w dniu 20 czerwca 2011
roku.

Uchwały podjęte w załączniku
[Dowiedz się wiecej]