Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A.
przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2011 r. (w załączeniu)

[Dowiedz się więcej]