Analitycy Trigon DM, w raporcie z 21 października, obniżyli cenę docelową akcji K2 Holding do 31 zł z 33 zł poprzednio. Nadal rekomendują „kupuj”.

Raport wydano przy kursie 21,3 zł.

 

„Wyższa stopa dyskontowa (wpływ na wycenę DCF) oraz nieznaczne obniżenie prognoz na ten rok (co wpływa w szczególności na wycenę porównawczą) implikuje zmianę naszej ceny docelowej z 33 zł do 31 zł, przy utrzymaniu rekomendacji +kupuj+” – podali analitycy Trigon DM.

 

„Podtrzymujemy naszą opinię, że wysoka stopa generowanych przepływów pieniężnych oraz dywidendowy profil spółki są czynnikami ograniczającymi ryzyko inwestycyjne, natomiast wzrostowe biznesy posiadane przez spółkę (w tym PerfectBot oraz Fabrity) nie są w pełni odzwierciedlone w obecnej wycenie rynkowej” – dodali.

 

Trigon DM szacuje, że w III kwartale tego roku spółka zaraportuje 0,7 mln zł zysku netto i 1,2 mln zł zysku EBIT przy przychodach na poziomie 28,3 mln zł. Tym samym wyniki będą gorsze zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału.

W całym 2021 r. zysk netto ma wynieść 3,8 mln zł, zysk operacyjny 6,7 mln zł a obroty 124,3 mln zł.

 

Raport został przygotowany na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

 

Depesza jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Dominik Niszcz. W załączniku do depeszy został zamieszczony plik PDF z raportem.

 

Data pierwszego rozpowszechnienia raportu to 21 października, godz. 16.30 (PAP Biznes)