Analitycy Trigon DM w raporcie z 8 grudnia rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla AB od „kupuj” z ceną docelową 70 zł.

We wtorek ok. godz. 11.45 kurs dystrybutora IT wynosi 53 zł.

 

Według Trigon DM zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw domowych oraz firm po wybuchu pandemii jeszcze wzmocniły trend powszechnej digitalizacji, a popyt na sprzęt IT istotnie wzrósł i istnieje wiele przesłanek, że ma to charakter trwały. Jak wskazano w raporcie, branżowe prognozy zakładają spadek wartości rynku w przyszłym roku, nie będzie to miało jednak istotnego wpływu na wyniki AB.

 

„Spółka jest broadlinerem, dla większości dostawców nie kreuje rynku tylko odpowiada za efektywną logistykę. Spełniając tę funkcję w łańcuchu dystrybucji towarów, AB nie doświadczył w przeciwieństwie do części graczy ekspansji marży brutto na sprzedaży począwszy od 2020 r. Co więcej spadek kategorii, których popyt najbardziej wzrósł od 2020 powinien sprzyjać odbudowie marży do średniego poziomu sprzed pandemii” – napisano w raporcie.

 

„W rezultacie pomimo presji kosztowej i ograniczonego pozytywnego efektu dźwigni, zeszłoroczne wyniki spółki są zbliżone do dolnego przedziału naszych oczekiwań kształtowania EPS (zysku na akcję – PAP) w średnim terminie” – dodano.

 

Trigon DM uważa, że w perspektywie najbliższych pięciu kwartałów zysk na sprzedaży AB będzie płaski, podczas gdy konsensus rynkowy zakłada dwucyfrowy spadek wyników w 2022 roku, z racji słabej dynamiki rynku, obawiając się również negatywnego efektu dźwigni operacyjnej.

 

Dodatkowo w raporcie zwrócono uwagę na atrakcyjne mnożniki wyceny AB na 2022 rok: EV/EBITDA wysokości 5,3 oraz C/Z na poziomie 6,5. Trigon uważa, że w miarę dalszego wzrostu przepływów do akcjonariuszy wycena powinna się poprawiać.

 

Depesza jest skrótem rekomendacji, której autorem jest Grzegorz Kujawski. W załączniku do depeszy zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami.

 

Pierwsza dystrybucja raportu miała miejsce 8 grudnia 2021 r., o godz. 8.00. (PAP Biznes)

 

kuc/ osz/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl