Trzeci kwartał 2022 roku potwierdza siłę Grupy Alumetal, która zwiększa udziały rynkowe i generuje wysokie zyski

Grupa Alumetal, drugi największy europejski producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, opublikowała wstępne wyniki finansowe za okres lipiec-wrzesień 2022 roku. To kolejny kwartał, w którym pomimo zawirowań w europejskim przemyśle motoryzacyjnym Grupa Alumetal konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję rynkową.

Zgodnie z opublikowanymi wstępnymi rezultatami, Grupa Alumetal wypracowała w trzecim kwartale br. 64,8 mln zł wyniku EBITDA (+41% rdr) oraz 58,7 mln zł zysku netto (+103% rdr), który po znormalizowaniu wzrósł o 58% rdr, do 45,5 mln zł. Sprzedaż 58,7 tys. ton wyrobów (+6% rdr) przy wzroście cen rynkowych oznaczała wzrost przychodów o 42% rdr, do 763,5 mln zł. W rezultacie w okresie ostatnich czterech kwartałów Grupa Alumetal zanotowała blisko 272 mln zł wyniku EBITDA i 192 mln zł znormalizowanego zysku netto przy wolumenie sprzedaży na poziomie 238 tys. ton.

– Nasz optymizm co do trzeciego kwartału i całego drugiego półrocza materializuje się, a Grupa Alumetal konsekwentnie realizuje strategię umacniania swojej pozycji dostawcy wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, sile finansowej i trwałym przewagom rynkowym – wskazuje Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A. 

Realizujemy swoje cele zwiększania ilości wraz z bardzo dobrymi wynikami finansowymi, dlatego po wniosku głównego akcjonariusza zarekomendowaliśmy wypłatę, pierwszy raz w naszej giełdowej historii, dywidendy zaliczkowejdodaje Prezes Drzyżdżyk.

Proponowana dywidenda zaliczkowa, jaka ma być wypłacona w grudniu br. z zysku roku 2022 to 3,2-3,3 zł na akcję, co jest oczywiście tylko częścią potencjalnej całkowitej dywidendy za rok obrotowy. Polityka dywidendowa mówi bowiem o minimum 70% znormalizowanego zysku netto przeznaczanego na wypłatę dla akcjonariuszy. Dla porównania, w roku 2021 Grupa Alumetal wygenerowała 148 mln zł znormalizowanego zysku netto, a do akcjonariuszy trafiło w lipcu bieżącego roku blisko 106 mln zł (6,80 zł dywidendy na akcję).  

Opublikowane wstępne wyniki finansowe wynikają z wprowadzenia przez Alumetal od II kw. 2021 roku stosownej zasady zawartej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Wyniki wstępne są publikowane około cztery tygodnie wcześniej niż wyniki ostateczne w raporcie kwartalnym, a wyniki za IV kwartał są komunikowane około sześć tygodni wcześniej niż raport roczny.

Publikacja raportu okresowego Grupy Alumetal za pierwsze półrocze 2022 roku została zaplanowana na 15 listopada br.

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to około 275 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy pierwotne, stopy wstępne i drut do rozdrabniania ziarna,  aluminium do odtleniania stali oraz topniki i sole w ramach działalności T+S Sp. z o.o. Klientami Grupy Alumetal w ok. 80% jest europejski przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal S.A. są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.